Saugus apsipirkimas

RESURS.lt nekaupia prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų. Internetinės parduotuvės Resurs.lt pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar elektroninių atsiskaitymo sistemų duomenis įveda bankų puslapiuose, todėl Resurs.lt ši informacija neprieinama.

RESURS.lt mokėjimų saugumu ir pirkėjų duomenų apsauga rūpinasi Paysera (buvęs Mokėjimai.lt).

Paysera