Pirkimo pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos 

 
1.1. Šios pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir internetinės parduotuvės Resurs.lt (toliau – Pardavėjas) teisės ir įsipareigojimai, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarka bei su tuo susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Pirkdamas pirkėjas sutinka su galiojančia naujausia Taisyklių versija.
1.3. Internetinėje parduotuvėje Resurs.lt apsipirkti teisę turi:
1.3.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. asmenys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus – tik su tėvų arba globėjų sutikimu, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų atstovai.
1.4 Sutikdamas su Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių punktu 1.3, turi teisę pirkti.
 
2. Asmens duomenų apsauga 
 
2.1. Prieš pirkdamas Resurs.lt parduodamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, galiojantį elektroninio pašto adresą), kurie būtini produktams pirkti, pristati ir mokėjimui vykdyti.
2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius produktų pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 
3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas 
 
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekių, spaudžia nuorodą „Įdėti į krepšelį“.
3.2. Visos sudarytos sutartys tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugomos Pardavėjo duomenų bazėje.
 
4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai 
 
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvėje Resurs.lt šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo datos.
4.3. Atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties pirkėjas gali tik tuo atveju, kai neprieštaraujama prekių grąžinimo tvarkai.
4.4. Pirkėjas privalo laikytis šių taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.
4.5. Pirkėjas privalo sumokėti už savo perkamas prekes ir priimti/atsiimti jas iš kurjerio, pašto skyriaus arba kitu nurodytu būdu, kaip nurodyta šių taisyklių 7.2. ir 7.3. punktuose.
4.6. Pirkėjas gali bet kada atsisakyti 9.1–9.4 nurodytų Pardavėjo veiksmų, sekdamas instrukcijomis, nurodytomis reklaminėje medžiagoje, arba susisiekdamas su Pardavėju telefonu 8 679 92228 arba el. paštu [email protected]
 
5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai 
 
5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui sudaryti galimybę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis ir užsakyti bet kurias jame parduodamas prekes bei atvežti jas Pirkėjo nurodytu adresu prekių pristatymo sąlygose nurodytais terminais.
5.2. Pardavėjas, dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių negalėdamas įvykdyti užsakymo, įsipareigoja pasiūlyti kiek įmanoma panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius įsipareigoja grąžinti pinigus per 5 (penkias) dienas į Pirkėjo nurodytą sąskaitą (tuo atveju, jei buvo apmokėta iš anksto).
5.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti internetinio knygyno veiklą tam, kad atliktų atnaujinimus (tokius kaip programiniai patobulinimai ir pan.).
5.4. Pardavėjas iš anksto nepranešęs pirkėjui turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį (anuliuoti užsakymą), jei Pirkėjas nesilaiko prekių apmokėjimo tvarkos bei kitų šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų.
5.5. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmeninius duomenis ir laikytis Privatumo nuostatų.
 
6. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka 
 
6.1. Prekių kainos Resurs.lt nurodytos litais su PVM.
6.2. Į Prekės kainą neįeina pristatymo mokestis, nebent nurodyta priešingai. Galiojančios atvežimo kainos nurodytos pristatymo informacijoje.
6.3. Pirkėjas už Prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
6.3.1. Grynais pinigais siuntą pristačiusiam kurjeriui.
6.3.2. Elektronine bankininkyste – išankstiniu mokėjimu Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šiuo apmokėjimo būdu, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš Lietuvoje veikiančių bankų.
6.4. Resurs.lt nesaugo jokių Pirkėjo bankinių duomenų (tokių kaip slaptažodis, sąskaitos numeris ir pan.), kadangi mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į Mokejimai.lt sistemą. Viso apsipirkimo Resurs.lt metu Jūsų duomenys yra šifruojami naudojant saugumo protokolą, kurį patvirtina Comodo sertifikatas.
 
7. Prekių pristatymas 
 
7.1. Pirkėjas gali pasirinkti šiuos prekių pristatymo/atsiėmimo būdus:
7.1.1. pristatymą į namus/darbo vietą per kurjerių tarnybą;
7.1.2. pristatymą į pašto skyrių.
7.1.3. prekių atsiėmimas Klaipėdoje iš anksto susitarus su Pardavėju telefonu arba el. paštu.
7.2. Pirkėjas įsipareigoja teisingai nurodyti tikslų pristatymo adresą (įskaitant pašto kodą) bei pateikti veikiantį kontaktinio telefono numerį.
7.3. Pirkėjas įsipareigoja pristatytas prekes priimti asmeniškai (išskyrus tuos atvejus, kai užsako Prekes kitam asmeniui dovanų). Jei Pirkėjas negali prekių priimti asmeniškai, o Prekės pristatomos nurodytu jo adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatymo netinkamam asmeniui.
7.4. Prekės Lietuvoje pristatomos per 2–5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos, jeigu nurodyta prekė yra Resurs.lt sandėlyje (prie Prekės aprašymo nurodyta „Sandėlyje“).
7.5. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi užsakytos Prekės sandėlyje (prie Prekės aprašymo nurodyta: „Neturime“), galioja prekės aprašyme nurodyti siuntos pristatymo terminai.
7.6. Siekdamas operatyvaus Prekių pristatymo Pirkėjui, Pardavėjas gali išsiųsti užsakymą ne vienoje, o keliose siuntose (turimas prekes – anksčiau). Pirkėjas apie tai bus informuotas telefonu arba el. paštu, o papildomos siuntos bus siunčiamos Pardavėjo sąskaita.
7.7. Pirkėjas priimdamas prekes turi apžiūrėti, ar nėra pažeista siuntos pakuotė. Pirkėjas, pasirašęs siuntos priėmimo-perdavimo dokumente patvirtina, kad siunta yra tinkamos būklės.
7.8. Kartu su siunta Pirkėjas gauna PVM sąskaitą-faktūrą už įsigytas Prekes, kurios kopiją privaloma pateikti norint grąžinti Prekes.
7.9. Tuo atveju, jeigu siunta nepristatoma dėl Pirkėjo kaltės, pakartotinio siuntimo išlaidas privalo apmokėti Pirkėjas.
7.10. Atvežimo sąlygos, jų pakeitimai, papildymai ir atnaujinimai pateikiami Pristatymo informacijoje.
 
8. Pardavėjo taikomos akcijos 
 
8.1. Resurs.lt savo nuožiūra vykdo įvairias pardavimų akcijas ir prekių nukainavimus.
8.2. Pardavėjas savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo gali keisti akcijų trukmę, sąlygas arba iš viso jas atšaukti.
8.3. Pardavėjas gali parduoti ar dovanoti dovanų čekius ir nuolaidos kodus, kuriais galima atsiskaityti už Pardavėjo parduodamas Prekes.
8.4. Jei pirkinio suma yra didesnė nei Dovanų čekio suma, Pirkėjas privalo padengti skirtumą.
8.5. Tuo atveju, jei pirkinio vertė yra mažesnė nei Dovanų čekio suma, skirtumas Pirkėjui nėra grąžinimas.
8.6. Dovanų čekiai į pinigus nekeičiami.
 
9. Naujienlaiškiai, katalogai, SMS pranešimai 
 
9.1. Pardavėjas įsipareigoja siųsti Pirkėjui geriausius pasiūlymus apie 8.1. punkte nurodytas akcijas Pirkėjo el. paštu (bet ne dažniau nei kartą per dieną).
9.2. Pardavėjas gali atsiųsti Pirkėjui SMS pranešimą (bet ne dažniau nei kartą per savaitę), kuriame pateikia geriausią pasiūlymą Prekėms įsigyti.
9.3. Pirkėjo adresu Pardavėjas gali atsiųsti NEMOKAMOS pažintinės informacinės paskirties reklaminės medžiagos.
9.4. Pardavėjas gali susisiekti su Pirkėju telefonu, pateikdamas jam specialius Resurs.lt pasiūlymus Prekėms įsigyti.
 
10. Prekių grąžinimo tvarka 
 
10.1. Pirkėjas gali grąžinti Prekes per 7 darbo dienas nuo jų gavimo dienos, informuodamas apie tai Pardavėją el.paštu [email protected] arba tel 8 679 92228.
10.2. Pirkėjui tenka visos Prekių grąžinimo išlaidos.
10.3. Grąžinamos Prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:
109.3.1. prekė turi būti grąžinama toje pačioje pakuotėje, kurioje buvo gauta, arba taip pat saugiai supakuota;
10.3.2. prekė turi būti nenaudota ir nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeista pakuotė, neatidaryta produkto pakuotė ir pan.);
10.3.3. grąžinant Prekę turi būti pridėta ir įsigijimo dokumento (PVM sąskaitos-faktūros) kopija.
10.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau nurodytos grąžinimo tvarkos.
10.5. Pinigai už grąžinamas Prekes Pirkėjui pervedami į jo nurodytą sąskaitą per 30 darbo dienų, skaičiuojant nuo grąžinamos Prekės gavimo į Resurs.lt biurą dienos.
10.6. Jei grąžinama nekokybiška Prekė (pažeista, nebetinkama naudoti ir pan.) arba sumaišyta siunta (gauta ne ta prekė), Prekės grąžinimas vykdomas Pardavėjo sąskaita. Tokiu atveju Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. paštu arba telefonu. Nekokybiška Prekė bus pakeista kokybiška, o jei Prekės Pardavėjas neturės, į Pirkėjo nurodytą sąskaitą bus grąžinti pinigai.
10.7. Prekių grąžinimo tvarka, jos pakeitimai, papildymai ir atnaujinimai pateikiami prekių Grąžinimo sąlygose.
 
11. Atsakomybė 
 
11.1. Pirkėjas atsako už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą registracijos arba prekių pristatymo formoje. 
11.2. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei trečiasis asmuo naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, šis asmuo laikomas Pirkėju. 
11.3. Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei su jomis ir nesusipažino, nors tokia galimybė buvo suteikta. 
11.4. Jei Resurs.lt interneto puslapyje, naujienlaiškiuose ar kitoje reklaminėje medžiagoje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą. 
11.5. Atsiradus žalai dėl Taisyklių nesilaikymo, kaltoji šalis atlygina patirtus tiesioginius nuostolius.
 
12. Baigiamosios nuostatos 
 
12.1. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo veiklos vykdymo vietą.